EXPOSICION DE LIBROS VALENCIANOS Y ESPAÑOLES PARA EL PUEBLO VALENCIANO Y AGREGADOS DE LA REAL ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA

A PARTIR DEL LUNES EXPOSICION DE LA GRAN PRODUCCION BIBLIOGRAFICA. TODO. HISTORIA, LENGUA, FILOLOGIA, LITERATURA, ECONOMIA, ARQUEOLOGIA, CIENCIA.

Fira del Llibre Vañencia

 

El mejor regalo para estas navidades. De lunes a viernes, desde las 8 a las 14 h, laborables. El director de la feria, es Don Vicent Ramon, Secretario de la seccion de Lengua y Literatura valencianas lo explica perfectamente:

EL LLIBRE: Un regal.  Vicent Ramon Calatayud:

És el més delicat. Amic que sempre oferix i mut espera, sense desmai i en pacència, mai exigència. Mestre del silenci productiu. Còmpliç en les soletats. Raig de llum en la foscor, és l’estímul del curiós. Llagrimal de nostàlgia, vector de sana alegria, impagable companyia… Font de saber i remei de l’assedegat de cultura. Testimoni de tot viure i receptàcul de qui vol escriure, per a fer Lliteratura. Llibre/lliure.

Fira de Nadal 2019

Sent un compendi tan dens, en regal de tants valors ¿quí troba regal millor? Sospesant totes estes coses, en vore cóm els Nadals i Reis motiven a la generositat del regal, l’intercanvi de sorpreses i emocions; el pensar en els demés i alegrar-se pels que en nosatres pensaren; cóm no presentar el llibre, quintaessència del regal i concretar un bon modo d’obsequiar. Aixina naixqué “La fireta de Nadal, per regal d’un llibre” en la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

Tenint per base tota la Lliteratura actual en l’inequívoca Llengua Valenciana, amén de Diccionaris, Gramàtica, Flexió Verbal, com els discursos d’ingrés; o els Anals, publicació indexada d’àmbit mundial. També la minoritària lletra o les publicacions testimonials, que no circulen per l’àmbit comercial. Igualment les novetats en castellà que nos arriben de distintes editores.

Enguany, són tantes les accions, costums i tradicions que deixem en guaret, per imperatiu del virus i la prudència social, que tampoc hem preparant esta exposició i celebració. Això no vol dir que els Acadèmics, escritors, estudiosos, historiadors… creant Lliteratura, com les institucions, les editores etc., hagen deixat de sembrar en paper, aguardant ocasió de fer efectiva la collita.

Aixina, recomanant-lo, el regal de llibres pot i deu circular més que mai. Ya que unes atres aproximacions familiars i socials estan vetades. En l’oberta biblioteca de la RACV poden trobar-se.

Fuente: Secretaria Real Academia Valenciana de Cultura

 

Sin Comentarios.

Responder

Mensaje